Hailo je nadačním členem v Radě pro vytváření forem (Rat für Formgebung)

Darí-li se po celá desetiletí dokonale harmonicky sladovat formu a funkci, jedná se v každém prípade o vynikající podnikatelský výkon, který se stále více dostává do stredu pozornosti.

Rada pro vytvárení forem (Rat für Formgebung) nedávno prijala firmu Hailo jako nového clena nadace. Tímto krokem se firma Hailo jako vedoucí a v celosvetovém merítku aktivní výrobce žebríku, sberných nádob na odpad a kuchynského príslušenství ocitla v prominentní spolecnosti.

Tato pred více než 60 lety založená organizace patrí k mezinárodne vedoucím kompetencním centrum designu a spojuje velké nemecké znacky. V Rade pro vytvárení forem (Rat für Formgebung) je organizováno více než 230 podniku orientovaných na design z nejruznejších oblastí, od automobilové techniky pres architekturu, koupelny, kuchyne až k životnímu stylu.

V seznamu znacek "Kdo je Kdo" spojuje celosvetové koncerny a stredostavovské firmy spolecný jednotící cíl: Design, který vytvárí kulturní a hospodárské hodnoty. Tento cíl se také jako cervená nit vine celou publikacní radou "Velké nemecké znacky" ("Die großen deutschen Marken"), ve které se jednotliví clenové nadace prezentují. Pro rodinný podnik z Haigeru je to ideální platforma k podtržení vysokých nároku kladených na design a k dusledné a úspešné prezentaci své znacky. Znacka s cerveným bodem má vysokou míru známosti, je hluboce zakotvena v povedomí spotrebitelu a predstavuje špickovou kvalitu "Made in Germany". Jak pusobive dokazuje velké množství ocenení, nasazuje firma Hailo v oblasti designu a inovací ve svém odvetví pravidelne velmi vysokou latku a urcuje tak budoucí kritéria.