Let’s beat the virus together! We have introduced extensive measures to ensure the safety and health of our employees, business partners and customers. We will continue to be able to deliver and remain available to you. Stay safe everyone!

Informace poskytnuté dodavatelem o své firmě

Dříve než se stanete novým dodavatelem společnosti Hailo, potřebujeme od Vás několik informací. Vyplňte proto prosím následující formulář. V případě nutnosti od nás obdržíte doplňující cílené dotazy.

Kontaktní data
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání


Organizace / právní forma
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání


Podniková data
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání
Neplatné zadání


Sdělte nám prosím místa Vašich výrobních závodů
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe


Sdělte nám prosím své nejdůležitější referenční zákazníky
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe


Vyjmenujte prosím své nejdůležitější produkty
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe


Pro které úseky / skupiny produktů byste se chtěli kvalifikovat jako dodavatel společnosti Hailo?


Neplatné zadání


Podle kterého systému zabezpečení kvality je Vaše firma certifikována?
Invalid Input


Je ve Vašem podniku implementován systém managementu hospodaření s energií (podle DIN EN ISO 50001)?
Neplatné zadání


Sdělte nám prosím zvláštnosti (např. technologie, produkty, atd.) Vašeho podniku / produktu
Ungültige Eingabe


Jaký máte strojový park?
Ungültige Eingabe


Používáte instrumenty optimalizace skladových zásob a zásobování?


Neplatné zadání
Ungültige Eingabe
Neplatné zadání

Políčka označená * se musí vyplnit.