• Køb på regning
  • Direkte fra producenten
da

Databeskyttelseserklæring

Overblik over databeskyttelse

Generelle henvisninger

De følgende henvisninger giver et hurtigt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle data, ved hjælp af hvilke du kan blive personligt identificeret. Du kan finde udførlige informationer om emnet databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

Dataindsamling på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Den ansvarlige instans for databehandlingen på dette websted, er

HAILO-Werk 
Rudolf Loh GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 8 
D-35708 Haiger

Telefon: +49 (0) 2773 / 82 - 0
E-Mail: datenschutz@hailo.de

Repræsentant: Jörg Lindemann, Rainer Haupt

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?

Dine oplysninger indsamles for det første ved, at du oplyser os om dem. I den forbindelse kan det f.eks. dreje sig om oplysninger, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre oplysninger indsamles automatisk af vores it-systemer under besøget på webstedet. Det er især tekniske oplysninger (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for indlæsning af siden). Registreringen af disse oplysninger sker automatisk, lige så snart du besøger vores websted.

Hvilket formål bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger kun dine oplysninger til det formål, som de er blevet indsamlet til. Det kan være etablering af kontakt, udsendelse af nyhedsbrevet eller iværksættelse og behandling af forretninger.

En del af oplysningerne bruges til at sikre, at webstedet kan stilles til rådighed uden fejl, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f. Andre oplysninger kan benyttes til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til hver en tid ret til at få gratis oplysning om, hvor de opbevarede personoplysninger om dig stammer fra, hvem der modtager dem, og hvilke formål de bruges til. Desuden har du ret til at kræve, at disse oplysninger berigtiges, spærres eller slettes. Du kan til hver en tid kontakte os, hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller andre spørgsmål om emnet databeskyttelse. Derudover har du ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan din surfing-adfærd blive statistisk analyseret. Det sker især ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfing-adfærd sker som regel anonymt; surfing-adfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved at undlade at bruge bestemte værktøjer. Du kan finde detaljerede informationer om dette i den følgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om mulighederne for at gøre indsigelse i denne erklæring om databeskyttelse.

Generelle anvisninger og pligtinformationer

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsbrister. En helt fuldstændig beskyttelse af, at tredjepart får adgang til oplysningerne, er ikke mulig.

Ret til indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

I henhold til artikel 21 i GDPR har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR (databehandling baseret på dit samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR (databehandling til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser). Du kan sende indsigelsen med en uformel meddelelse via e-mail til info@hailo.de.

Den registreredes rettigheder

Du har ret til indsigt i personoplysninger i henhold til artikel 15 i GDPR, ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR og ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt. Med hensyn til retten til indsigt i personoplysninger og retten til sletning gælder begrænsningerne i henhold til § 34 og § 35 BDSG-neu (ny tysk lov om databeskyttelse). Desuden har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (art. 77 i GDPR ifm. § 19 i BDSG). En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger kan findes ved at klikke på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Videregivelse af oplysninger til tredjemand

Dine oplysninger vil kun blive videregivet til tredjeparter, hvis du har givet dit samtykke til det, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde ordren. Vi samarbejder kun med databehandlere, der giver tilstrækkelige garantier for, at der er truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som opfylder de juridiske krav til databeskyttelse og sikrer beskyttelsen af de registreredes rettigheder.

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af retlige bestemmelser vedrørende databeskyttelse har den registrerede ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i spørgsmål angående retlige bestemmelser vedrørende databeskyttelse er den tilsynsførende for databeskyttelse i den delstat, vores virksomhed er hjemhørende i. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger kan findes ved at klikke på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi behandler baseret på dit samtykke eller som led i opfyldelse af en kontrakt, i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format enten til dig selv eller en tredjepart. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige grunde og som beskyttelse mod transmission af fortroligt indhold som for eksempel bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som ejer af siden, bruger denne side en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og på låsesymbolet i browserlinjen.

Når SSL- eller TSL-kryptering er aktiveret, kan de oplysninger, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Krypterede betalingstransaktioner på dette websted

Hvis der er en forpligtelse til at transmittere dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer i tilfælde af tilladelse til direkte debitering) til os efter indgåelse af en aftale, som pålægger dig en betalingsforpligtelse, er disse oplysninger nødvendige for at kunne behandle betalinger.

Betalingstransaktioner via gængse betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://", samt på hængelåssymbolet i browserlinjen.

Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de betalingsoplysninger, som du overfører til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovmæssige bestemmelser har du til hver en tid ret til gratis at få oplyst, hvilke personoplysninger om dig, der opbevares, hvor de stammer fra, hvem modtagerne af og hvad formålet med databehandlingen er, samt i givet fald ret til at kræve, at disse oplysninger berigtiges, spærres eller slettes. Du kan til hver en tid kontakte os på den adresse, der er angivet i kolofonen, hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller andre spørgsmål om emnet personoplysninger.

Indsigelse mod reklamemails

Vi gør hermed udtrykkeligt indsigelse mod, at de kontaktoplysninger, vi har offentliggjort som led i informationspligten om webstedsindehaveren bruges til at fremsende reklame og informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Ejerne af siden forbeholder sig udtrykkeligt ret til retlige tiltag, hvis der uopfordret bliver fremsendt reklameoplysninger, eksempelvis gennem spam-mails.

Databeskyttelsesrådgiver

Lovmæssigt foreskreven databeskyttelsesrådgiver

Vi har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver for vores virksomhed.

Vores eksterne databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger:

neto consulting
Münchener Str. 74
83022 Rosenheim
info@neto-consulting.de

Dataindsamling på vores websted

Cookies

Internetsiderne benytter delvist såkaldte cookies. Cookies forvolder ingen skader på din computer og indeholder ingen virus. Cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som din browser opbevarer.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session-cookies". De slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Andre cookies gemmes på dit udstyr, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser således at du bliver informeret om, at der gemmes cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, eller så cookies udelukkes i bestemte tilfælde eller helt generelt, og du kan aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når cookies deaktiveres, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

Cookies, der er nødvendige for at kunne gennemføre kommunikationsprocessen eller for at kunne stille bestemte funktioner til rådighed, som du ønsker (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f i GDPR. Webstedets ejer har en legitim interesse i, at der gemmes cookies for at stille sine serviceydelser teknisk fejlfrit og optimeret til rådighed. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfing-adfærd), vil der blive redegjort særskilt for dem i denne databeskyttelseserklæring.

Server-logfiler

Sidernes provider indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-logfiler, som din browser overfører automatisk til os. Det drejer sig om:

  • Browsertype og browserversion
  • Det anvendte operativsystem
  • Referrer-URL
  • Værtsnavnet på den computer, man indlæser fra
  • Klokkeslæt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

Disse oplysninger bliver ikke knyttet sammen med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 litra b i GDPR, der tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger, der træffes forud for en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via en kontaktformular, opbevares dine oplysninger fra forespørgselsformularen inklusive de deri angivne kontaktoplysninger hos os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Disse oplysninger giver vi ikke videre uden dit samtykke.

Behandlingen af de oplysninger, der indtastes i kontaktformularen, sker dermed udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra a i GDPR). Du kan til hver en tid tilbagekalde dette samtykke. Det kan gøres ved at sende en uformel meddelelse via e-mail til os. Retmæssigheden af de databehandlinger, der har fundet sted inden tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du angiver i kontaktformularen, bliver hos os, indtil du kræver dem slettet, du tilbagekalder dit samtykke i, at de opbevares, eller formålet med opbevaring af oplysningerne bortfalder (f.eks. når behandlingen af din forespørgsel er afsluttet). Obligatoriske lovmæssige bestemmelser - især opbevaringsfrister - berøres ikke heraf.

Registrering på dette websted

Du kan registrere dig på vores websted for at benytte dig af ekstra funktioner på siden. De oplysninger, der indtastes med henblik på dette formål, anvender vi kun i forbindelse med forhold, der relaterer til det pågældende tilbud eller den service, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der forespørges om ved registreringen, skal angives fuldstændigt. Ellers vil vi afvise registreringen.

Ved vigtige ændringer af f.eks. tilbudsomfanget eller teknisk nødvendige ændringer benytter vi os af den e-mailadresse, du anførte ved registreringen, til at informere dig.

Behandling af de oplysninger, der indtastes ved registreringen, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra a i GDPR). Du kan til hver en tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Det kan gøres ved at sende en uformel meddelelse via e-mail til os. Retmæssigheden af den databehandling, som allerede har fundet sted inden tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

Vi gemmer de indsamlede oplysninger fra registreringen, så længe du er registreret på vores websted, hvorefter de bliver slettet. Lovmæssige opbevaringsfrister berøres ikke heraf.

Behandling af oplysninger (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og benytter kun personoplysninger, som er nødvendige for begrundelsen, den indholdsmæssige udformning eller ændring af retsforholdet (brugerdata). Det sker på grundlag af art. 6 stk. 1 litra b i GDPR, der tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger, der træffes forud for en kontrakt. Vi indsamler, behandler og benytter kun personoplysninger ved brug af vores internetsider (brugerdata), hvis det er nødvendigt for at muliggøre brugerens brug af serviceydelsen eller til afregning.

De indsamlede kundedata slettes efter ordreafvikling eller afslutning på forretningsforholdet. Lovmæssige opbevaringsfrister berøres ikke heraf.

Nyhedsbrev

Hvis du har givet dit samtykke til det, informerer vi dig om os og vores tilbud. Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal vi bruge en gyldig e-mailadresse samt bekræftelsen på, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Ingen yderligere data indsamles. Vi gemmer den oplyste e-mailadresse til at sende dig nyhedsbrevet. E-mailadressen slettes, så snart du har frameldt dig nyhedsbrevet. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi din IP-adresse og datoen for tilmelding. Denne opbevaring tjener udelukkende til at dokumentere vores korrektion. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevet, enten ved at klikke på et link i selve nyhedsbrevet eller ved at give os besked herom, og dermed tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet med virkning for fremtiden.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakter for webshops, detailhandlere og forsendelse af varer

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af kontrakten; f.eks. til firmaer betroet med forsendelsen af varer eller finansielle institutioner som har til opgave at behandle betalinger. Ingen yderligere dataoverførsel finder sted eller kun i de tilfælde, hvor du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Videregivelse af dine oplysninger til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til markedsføringsformål, finder ikke sted.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 litra b i GDPR, der tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger, der træffes forud for en kontrakt.

Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. I den forbindelse modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, besøgslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data er knyttet til brugerens slutenhed. De er ikke knyttet til et bruger-ID. Desuden kan vi bruge Google Analytics til bl.a. at registrere dine muse- og scrollbevægelser og klik. Google Analytics bruger også forskellige modelleringsmetoder til at supplere de registrerede dataposter og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse. Google Analytics bruger teknologier, der muliggør genkendelse af brugeren med henblik på at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, der indsamles af Google om brugen af dette websted, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, BarrowStreet, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager er et værktøj, der gør det muligt for os at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager opretter ikke selv brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den tjener kun til at administrere og spille de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan blive sendt til Googles moderselskab i USA. Brugen af Google Tag Manager er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en hurtig og ukompliceret integration og forvaltning af forskellige værktøjer på sit websted. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på dette websted. Derved afkortes din IP-adresse af Google inden for medlemslandene i EU eller i andre aftale-kontraherende stater i det europæiske handelsområde, inden den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den komplette IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af ejeren af dette websted bruger Google disse informationer til at vurdere din brug af webstedet for at udfærdige rapporter om aktiviteter på webstedet og for at viderebringe yderligere med webstedsbrugen og internetbrugen forbundne tjenesteydelser over for ejeren af webstedet. IP-adressen, som overføres fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google.

Browser plugin

Du kan forhindre lagringen af cookies ved at foretage en indstilling i din browsersoftware; men vi gør opmærksom på, at du i så fald ikke kan udnytte alle funktioner i fuldt omfang på dette websted. Derudover kan du forhindre indhentningen af de data, der er oprettet af cookien, og som er oprettet på grundlag af din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) til Google samt Google’s behandling af disse data ved at downloade og installere en browser-plugin, som er tilgængelig via nedenstående link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Indsigelse mod datahentning

Du kan forhindre indhentningen af dine data fra Google Analytics’ side ved at klikke på nedenstående link. Der sættes en "opt-out" -cookie, der forhindrer indhentning af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktiver Google Analytics.

Du kan finde mere information om Google Analytics’ brug af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da.

Ordrebehandling

Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Google og overholder de tyske databeskyttelsesmyndigheders strenge retningslinjer for brugen af Google Analytics.

Demografiske kendetegn hos Google Analytics

På dette websted udnyttes funktionen ”demografiske kendetegn” fra Google Analytics. De kan bidrage til oprettelse af rapporter, der indeholder udsagn om de besøgendes alder, køn og interesser. Disse data hidrører fra interesserelevant annoncering fra Google samt besøgerdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke henføres til nogen bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion på annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde indhentningen af dine data fra Google Analytics’ side i lighed med indholdet i punktet ”Indsigelse mod dataindhentning”.

Google Analytics Remarketing

Vores websteder bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing kombineret med cross-device-mulighederne i Google AdWords og DoubleClick. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funktionen gør det muligt at forbinde målgrupper i forbindelse med salgsfremmende markedsføring, der er oprettet med Google Analytics Remarketing til cross-device-funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick. På den måde er det muligt at vise reklamer ud fra dine personlige interesser, som er identificeret ud fra din tidligere brug og surfing-adfærd på en enhed (f.eks. din mobiltelefon), på andre enheder (f.eks. en tablet eller computer).

Når du har givet dit samtykke, associerer Google din web- og appbrowsningshistorik med din Google-konto til dette formål. På den måde kan enhver enhed, som du logger ind med på din Google-konto, modtage samme personlige salgsfremmende meddelelser.

For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics Google-godkendte id'er på brugere, der midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data, for at definere og oprette målgrupper til annonceannoncering på tværs af enheder.

Du kan permanent fravælge remarketing/målretning på tværs af enheder ved at deaktivere personlig annoncering på din Google-konto; følg dette link for at gøre det: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Aggregeringen af de data, der er tilknyttet din Google-konto, er udelukkende baseret på dit samtykke, som du kan give eller tilbagekalde fra Google (i henhold til art. 6 stk.1 litra a i GDPR). Hvis dataindsamlingen ikke kobles sammen med din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har afvist sammenkoblingen), sker dataindsamlingen i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i GDPR. Udbyderen af hjemmesiden har en berettiget interesse i at analysere anonym brugeradfærd til salgsfremmende formål.

Mere information og bestemmelserne om databeskyttelse findes i Google’s databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da.

Google AdWords og Google Konverteringssporing

Dette websted bruger Google AdWords. AdWords er et onlineannonceringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Inden for rammerne af Google AdWords bruger vi den såkaldte konverteringssporing. Når du klikker på en annonce, der er leveret af Google, sættes der en cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler, som din internetbrowser gemmer på din computer. Disse cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation af brugeren. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og webstedet se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til den pågældende side.

Hver Google AdWords-annoncør sætter en separat cookie. Cookierne kan således ikke spores ved at bruge webstedets tilhørende en AdWords-annoncør. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker til de AdWords-annoncører, der har valgt konverteringssporing. Kunderne får oplyst det samlede antal brugere, der klikker på deres annonce og som blev omdirigeret til en side med et tag til konverteringssporing. De modtager imidlertid ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere personligt. Hvis du ikke vil deltage i sporingen, kan du fravælge dette ved nemt at deaktivere cookies til Google Konverteringssporing ved at ændre dine browserindstillinger. Dermed bliver du ikke inkluderet i konverteringssporingsstatistikken.

Lagringen af “konverteringscookies” sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Ejeren af webstedet har en legimiteret interesse i at analysere brugeradfærden for at optimere både sine webtilbud og sin annoncering.

Du kan få flere oplysninger om Google AdWords og Google Konverteringssporing i Google’ bestemmelser om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Du kan indstille din browser således at du bliver informeret om, at der gemmes cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, eller så cookies udelukkes i bestemte tilfælde eller helt generelt, og du kan aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når cookies deaktiveres, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter kaldet “reCAPTCHA”) på vores websteder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Formålet med reCAPTCHA er at finde ud af, om de indtastede data på vores websteder (f.eks. information indtastet i en kontaktformular) bliver udført af et menneske eller et automatiseret program Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet baseret på en række forskellige kendetegn. Analysen starter automatisk, så snart den besøgende på webstedet befinder sig på det pågældende websted. Til denne analyse evaluerer reCAPTCHA en række data (f.eks. IP-adressen, tid brugt på siden eller markørbevægelser lavet af brugeren). De data, der er indsamlet under analysen, bliver videreført til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører udelukkende i baggrunden. Besøgende på webstedet bliver ikke gjort opmærksomme på, at der foretages en analyse.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i at beskytte sine web-tilbud mod grov automatiseret spionage eller SPAM.

Mere information om Google reCAPTCHA og Google’s databeskyttelseserklæring er tilgængelig via følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=da og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

Facebook Pixel

Vores websted måler konverteringer ved hjælp af pixels til hændelsessporing fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

På den måde er det muligt at spore adfærd hos besøgende på webstedet, efter at de har klikket på en Facebook-annonce og er blevet omdirigeret til udbyderens websted. Dette gør det muligt at analysere effektiviteten af Facebook-reklamer til statistiske og markedsundersøgelsesformål og deres fremtidige optimering.

For os som ejer af dette websted er de indsamlede data anonymt, og vi kan ikke bruge dem til at drage nogen konklusioner om vores brugers identiteter. Dataene gemmes imidlertid og behandles af Facebook, som kan skabe en forbindelse med den pågældende Facebook-profil, og Facebook kan bruge dataene til egne annonceringsformål, som fastsat i Facebook’s retningslinjer for dataanvendelse.

Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer både på Facebook og på tredjepartswebsteder. Vi som ejer af webstedet har ingen kontrol over, hvordan disse data bruges.

Læs Facebooks privatlivspolitik for at få mere at vide om beskyttelse af dit privatliv:  https://www.facebook.com/about/privacy/.

Derudover kan du deaktivere remarketing-funktionen for “Tilpassede målgrupper” i afsnittet Annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Dertil skal du først logge ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du fravælge brugsbaseret annoncering fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances websted: https://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices.

Brug af tjenesteprogrammet Hotjar

Denne internetside anvender på nogle websteder Hotjar, som er en webanalysetjeneste fra Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. er en europæisk virksomhed med hjemsted på Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa)

Ved hjælp af dette værktøj kan bevægelser på websteder, hvor der bruges Hotjar, spores (såkaldte “Heatmaps” - varmekort). Man kan f.eks. se, hvor langt brugere scroller, og hvilke knapper brugerne klikker på og hvor ofte. Desuden er det ved hjælp af værktøjet muligt at få feedback direkte fra brugerne af webstedet. På denne måde får vi værdifulde informationer for at designe vores websteder endnu hurtigere og mere kundevenlige.

Vi er særligt opmærksomme på beskyttelsen af din personoplysninger, når dette værktøj anvendes. På den måde kan vi kun forstå, hvilke knapper der klikkes på, musens forløb, hvor langt der scrolles ned på skærmen, enhedens skærmstørrelse, enhedstype og browseroplysninger, geografisk placering (kun land) og det foretrukne sprog til visning af vores websted. Områder på websteder, hvor der vises dine eller tredjeparters personoplysninger, skjules automatisk af Hotjar og kan derfor ikke spores på noget tidspunkt.

Hotjar giver hver bruger mulighed for ved hjælp af en “Do Not Track-header” at forhindre brug af værktøjet Hotjar, så der ikke registreres nogen data om besøget på det pågældende websted. Dette er en indstilling, der understøttes af alle gængse browsere i aktuelle versioner. Til dette formål sender din browser en forespørgsel til Hotjar med en anmodning om at deaktivere sporingen af den pågældende bruger. Hvis du bruger sipgate-websteder med forskellige browsere/computere, skal du konfigurere "Do Not Track-header" særskilt for hver af disse browsere/computere.

En detaljeret vejledning med informationer om din browser findes på: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

Yderligere oplysninger om Hotjar Ltd. og værktøjet Hotjar findes på: https://www.hotjar.com

Hotjar Ltd.'s databeskyttelseserklæring findes på: https://www.hotjar.com/privacy

HubSpot

Vi benytter HubSpot til vores online-marketingaktiviteter på dette websted. HubSpot er en software-virksomhed fra USA med et datterselskab i Irland. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, tlf.: +353 1 5187500.

HubSpot er en integreret softwareløsning, som vi benytter til at afdække forskellige aspekter ved vores online-marketing. Disse omfatter blandt andet:
E-mailmarketing (nyhedsbreve samt automatiserede e-mailforsendelser, f.eks. for at stille downloads til rådighed), udgivelse og rapportering af sociale medier, rapportering (f.eks. trafikkilder, adgang osv.), kontaktmanagement (f.eks. brugersegmentering og CRM), destinationssider og kontaktformularer.

Vores registreringstjeneste giver besøgende på vores websted mulighed for at få mere at vide om vores virksomhed, downloade indhold samt at stille deres kontaktoplysninger og andre demografiske oplysninger til rådighed. Disse oplysninger samt indhold af vores websted gemmes på servere af vores softwarepartner HubSpot. Vi kan benytte dem til at kontakte besøgende på vores websted og til at bestemme, hvilke af vores virksomheds tjenester der er af interesse for dem. Alle oplysninger, der indsamles af os, er underlagt denne bestemmelse om databeskyttelse. Vi bruger alle de oplysninger, vi har indsamlet, udelukkende til at optimere vores marketingtiltag.

Desuden bruger vi HubSpot's live chat-tjeneste "Messages" (rundt chat-ikon nederst til højre på skærmen) til at sende og modtage beskeder på nogle undersider med henblik på at forbedre brugeroplevelsen på vores websted: Hvis du accepterer og bruger denne funktion, sendes følgende data til HubSpot-serverne:

  • Indhold af alle sendte og modtagne chatmeddelelser
  • Kontekstoplysninger (f.eks. den side, hvor chatten blev brugt)
  • Valgfrit: Brugerens e-mailadresse (hvis den er oplyst af brugeren via chat-funktionen)

Retsgrundlaget for at bruge HubSpot's tjenester er art. 6 stk. 1 litra f i GDPR - legitim interesse. Vores legitime interesse i at bruge denne tjeneste er at optimere vores marketingtiltag og forbedre kvaliteten af vores service på webstedet.

HubSpot er certificeret i henhold til "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" og er underlagt TRUSTe's Privacy Seal og "U.S. - Swiss Safe Harbor" Framework.

Mere information om HubSpot’s bestemmelser om databeskyttelse HubSpot.
Mere information om cookie ved brug af HubSpot findes under satte cookies og anvendte cookies.

Livechat (chat-filer)

Ud over den rent informative brug af vores websted og tilmeldingen ved hjælp af kundekontoen, er der mulighed for at kommunikere med os via livechat. For at forbedre brugeroplevelsen i vores applikationer tilbyder vi kommunikation via HubSpot Live chat-tjenesten. Til dette formål behandler vi de oplysninger og meddelelser, du sender os. Hvis du bruger livechatten, kan vi se, om og hvornår du har læst en meddelelse. På den måde ved vi, hvordan vi bedst kan kontakte dig. Undlad venligst at give os følsomme oplysninger eller kontooplysninger via livechat. Du indtaster oplysningerne i chatten.

Til brug af livechat kan oplysninger behandles uden for EU. Databehandleren er underlagt forpligtelsen fra US/EU Privacy Shield, som forpligter dem til fuldt ud at overholde de tyske love om databeskyttelse.

Da vi ved, at de behandlede data kan være følsomme oplysninger for dig, er det ikke meningen, at du skal sende følsomme dokumenter via chat.

Vi opbevarer dine data, så længe din kundekonto er aktiv, for at kunne få adgang til hele kommunikationsprocessen i tilfælde af forespørgsler.

Microsoft Advertising
Vi anvender Microsoft Advertising converson-tracking, en analysetjeneste fra Microsoft Corporation. (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; ”Microsoft Advertising”). Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til identificering af personer. Når du besøger nogle af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Microsoft Advertising registrere, at nogen har klikket på annoncen og på den måde er ledt videre til vores side. Hver Microsoft Advertising-kunde får sin egen cookie. Cookies kan således ikke spores via Microsoft Advertising-kundernes websider. De oplysninger, der er indsamlet ved hjælp af conversion-cookiene bruges til udarbejdelse af conversion-statestikker til Microsoft Advertising-kunder, som har købt conversion-tracking. Microsoft Advertising-kunderne får oplyst det samlede antal brugere, som har klikket på deres annonce og er blevet ledt videre til en side, som er forsynet med en conversion-tracking-tag. Kunderne får dog ingen informationer, hvormed de kan identificere brugerne personligt.
Du kan finde yderligere oplysninger samt databeskyttelseserklæringen fra Microsoft Advertising på: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

(1) Behandlingsvirksomhed
Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

(2) Oplysninger om databeskyttelse
Kontakt til databeskyttelsesrådgiveren hos Microsoft: https://www.microsoft.com/en-US/concern/privacy.
Behandlingssted er den Europæiske Union og verden.
Cookienes udløbstid er 30 dage, ved logdata hhv. 9 og 18 måneder.
Modtager af dataene er Microsoft og Microsofts globale virksomhedsdele, videregivelsen af oplysninger til tredjelande er global.

(3) Databehandlingsformål
At kunne måle vores reklameforanstaltninger og dermed også forbedre dem.

(4) Indsamlede data
Denne liste indeholder alle data, som indsamles gennem brugen af denne tjeneste.
Din webforespørgsel, IP-adressen, browsertypen, browsersproget, dato og klokkeslæt for din forespørgsel samt en eller flere cookies, som eventuelt udfører en entydig identifikation af din browser.

(5) Retsgrundlag
I det følgende nævnes det i henhold til art. 6 punkt 1 i GDPR krævede retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger. Art. 6 punkt 1 stk. 1 litra a GDPR (samtykke).

(6) Yderligere oplysninger og fravalg
Klik på et af nedenstående links for at læse databehandlerens databeskyttelsesbestemmelser og evt. indhente yderligere oplysninger og trække samtykket hos Microsoft tilbage.
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=support.microsoft.com&ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dsupport.microsoft.com
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Microsoft Clarity

Dette websted bruger Clarity. Udbyderen er Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (i det følgende benævnt "Clarity").

Clarity er et værktøj til analyse af brugeradfærd på dette websted. Clarity registrerer især musebevægelser og opretter en grafisk repræsentation af, hvilken del af webstedet brugerne ruller til hyppigst (heat maps). Clarity kan også optage sessioner, så vi kan se sidebrug i form af videoer. Vi modtager også oplysninger om generel brugeradfærd på vores hjemmeside.

Clarity bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med henblik på at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller brug af enhedens fingeraftryk). Dine personlige data gemmes på Microsoft-servere (Microsoft Azure Cloud Service) i USA.

Hvis der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25 i TDDDG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, anvendes denne tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR; webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektiv brugeranalyse.

Yderligere oplysninger om Claritys databeskyttelse kan findes her: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret under DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås fra udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant

Behandling af ordrer
Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Plugins og værktøjer

YouTube

Vores websted bruger plugins af Google-powered YouTube-side. Udbyderen af siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøger en af vores sider med et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. I den forbindelse får YouTube-serveren en meddelelse om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Når du er logget på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at knytte din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af YouTube sker for at sikre en attraktiv visning af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i medfør af art. 6 stk. 1 litra f i GDPR.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata findes i YouTube’s databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=da. 

Vimeo

Vores websted bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Når du besøger en af vores sider med et Vimeo-plugin, oprettes der en forbindelse til Vimeo-serverne. I den forbindelse får Vimeo-serveren en meddelelse om, hvilke af vores sider du har besøgt. Derudover får Vimeo din IP-adresse. Det gælder også, når du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. Oplysninger indsamlet af Vimeo overføres til Vimeo-serveren i USA.

Når du er logget på din Vimeo-konto, tillader du Vimeo at tilknytte din surfing-adfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata findes i Vimeo’s databeskyttelseserklæring på: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Vi bruger ikke Google Fonts på vores websted. Forudsat, at du har givet dit samtykke til brugen af alle cookies, bruger dette websted såkaldte webfonts, leveret af Google til begrænsede funktioner såsom forhandlersøgning og de indlejrede YouTube-videoer, for en mere ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i din browser cache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal din browser oprette forbindelse til Google’s servere. Dette gør det muligt, at Google får kendskab til, at vores websted er blevet åbnet via din IP-adresse. Google Web Fonts anvendes med henblik på at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i medfør af art. 6 stk. 1 litra f i GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, bruges der en standardskrifttype fra din computer.

Mere information om Google Web Fonts findes under https://developers.google.com/fonts/faq i Google’s databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Google Maps

Denne side bruger Google Maps-korttjenesten via en API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at bruge Google Maps’ funktioner er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Google Maps er brugt for at gøre vores visningen af vores online-tilbud mere tiltalende og for at nemmere vise placeringen af steder, der er angivet af os på webstedet. Dette udgør en legitim interesse i medfør af art. 6 stk. 1 litra f i GDPR.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata findes i Google’s databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Integration af Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge er integreret på dette websted for at vise vores Trusted Shops-kvalitetsmærke og Trusted Shops-produkter for købere efter en bestilling.

Dette tjener til varetagelse af vores overvejende berettigede interesser i forbindelse med en afvejning af interesser, i en optimal markedsføring af vores tilbud ifølge henhold til art. 6 stk. 1 litra 1 f i GDPR. Trustbadge og de dermed reklamerede tjenester er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

Når Trustbadge hentes, gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfil, der f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for hentning, transmitteret datamængde og anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer hentningen. Disse adgangsdata analyseres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på siden.

Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, hvis du efter en afsluttet bestilling har besluttet dig for at anvende Trusted Shops-produkter eller allerede har registreret dig til anvendelsen. I dette tilfælde gælder den kontrakt, der er indgået mellem dig og Trusted Shops.

Social bookmarks

På vores websted er der integreret såkaldte Social Bookmarks (f.eks. fra Facebook, Instagram, Pinterest eller Youtube). Social Bookmarks er internet-bogmærker, hvormed brugerne af en sådan tjeneste kan samle links og nyhedsmeddelelser. Disse er integreret på vores websted, men kun som link til de pågældende tjenester. Efter et klik på den integrerede grafik ledes du videre til siden for den pågældende udbyder, dvs. først på det tidspunkt overføres brugeroplysninger til den pågældende udbyder. Oplysninger om håndtering af dine personoplysninger ved brug af disse websteder fremgår af den pågældende udbyders bestemmelser om databeskyttelse.

Betalingsbehandling

Betalinger med kreditkort, Sofort (øjeblikkelig overførsel), giropay og PayPal behandles af BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som er certificeret i henhold til PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Dine kreditkortoplysninger indsamles og behandles direkte af BS PAYONE og opbevares ikke af os.

Hvis du betaler med Sofort (øjeblikkelig overførsel), online-betalingssystemet tilhørende SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München, overføres de netbanksoplysninger (PIN og TAN) du har indtastet i den digitale overførselsformular, som SOFORT GmbH under bestillingsprocessen stiller til rådighed , og som SOFORT GmbH har krypteret, til din bank for at gennemføre overførslen. Dine netbanksoplysninger opbevares hverken af os eller SOFORT GmbH.

Hvis du betaler med PayPal (Europa), s. à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, bruger PayPal de bankoplysninger, du har deponeret hos PayPal, til betaling. Vi har ikke adgang til disse oplysninger.

Overførslen af dine betalingsoplysninger til den pågældende betalingstjeneste sker kun, hvis dette er nødvendigt for betalingsbehandlingen. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 litra 1 b i GDPR.

Ved brug af ovennævnte betalingstjenester gælder de respektive udbyderes forretningsbetingelser og databeskyttelseserklæringer. Du bliver informeret om dette separat, før du bruger den pågældende tjeneste.

Klik på følgende link for at gå til BS PAYONE GmbH’s databeskyttelseserklæring: https://www.payone.com/DE-en/data-protection-regulations

Sofort GmbH er en del af Klarna-koncernen (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Klik på følgende link for at gå til Klarna-koncernens databeskyttelseserklæring: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy

Klik på følgende link for at gå til PayPal’s databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full