• Køb på regning
  • Direkte fra producenten
da

Fordele for de ansatte

Vores medarbejderes tilfredshed ligger os meget på sinde, for nøglen til vores succes ligger hos dem, deres innovative idéer og deres engagement. Det betyder, at hver enkelt medarbejder er værdifuld og bidrager til det store billede, og det ved vi, og det er vi stolte af.

Vi er også bevidste om vores sociale ansvar i regionen og udenfor, og som arbejdsgiver ønsker vi at tilbyde vores medarbejdere de bedst mulige arbejdsvilkår. Det er den eneste måde, hvorpå alle kan udvikle deres potentiale optimalt, vokse og føle sig godt tilpas.

Ud over et interessant arbejdsmiljø tilbyder vi derfor vores medarbejdere en afbalanceret blanding af en lang række forskellige fordele.

Bliv en del af HAILO-holdet

Her kan du finde ud af, på hvilke områder vi i øjeblikket søger forstærkning:

Aktuelle ledige stillinger

Du kan se frem til følgende fordele

Familie­virksom­hed

Muligheder for avance­ment

Omfattende intro­duktions­program

Fleksible arbejds­tider

Kapital­dannen­de fordele

Leasing af cykler / elcykler

Fitness-tilbud

Erhverv­suddannelse / Study Plus

Firma­fester og medar­bejder­arrange­menter

Medar­bejder­rabatter

Families­tøtte / (Fri­villige sociale) tillæg­sydelser

Intranet
 

Årlig medar­bejder­bedøm­melse

Jubilæum­sydel­ser

Sund­heds­styring i virksom­heden

Virk­som­hedens læge­hjælp

30 dages ferie

Særlig orlov

Parkerings­pladser (på stedet)

Socialt engage­ment

Pris­vinden­de forslags­ordning

Yder­ligere uddan­nelses­mulig­heder

Gratis frisk frugt på regel­mæssig basis

Gratis vand­dispen­sere

WLAN