• Køb på regning
  • Direkte fra producenten
da

Fortrydelsesret

Du har ret til at opsige denne aftale uden angivelse af grunde inden for fjorten dage.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjemand, du har udpeget, og som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret, skal du informere os, firma

HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 8
D-35708 Haiger

MOMS-ID: DE 111796644

E-Mail: customer-service@hailo.de

ved hjælp af en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail) om din beslutning om at gøre brug af din fortrydelsesret og ophæve aftalen. Du kan udfylde og indsende online-fortrydelsesformularen på vores hjemmeside elektronisk, men det er ikke obligatorisk. Hvis du benytter dig af denne mulighed, sender vi dig omgående en bekræftelse på modtagelsen af fortrydelsesformularen (f.eks. via e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at du sender din meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsens retsvirkninger

Når du træder tilbage fra denne aftale, skal vi, omgående og senest inden for fjorten dage efter den dag, vi har modtaget meddelelsen om at du træder tilbage fra denne aftale, tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstraudgifter i forbindelse med at du vælger en anden leveringsmåde end den gunstigste standardlevering, vi tilbyder).

Til denne tilbagebetaling bruger vi samme betalingsmåde, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; du skal under ingen omstændigheder betale noget i forbindelse med denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne retur eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret varerne, alt efter hvad der indtræffer først.

Du skal returnere eller udlevere varerne til os eller til (her skal i givet fald tilføjes navn og adresse på den person, som du har bemyndiget til at modtage varen) omgående og under alle omstændigheder inden for fjorten dage fra den dag, du har informeret os om at du fortryder denne aftale. Fristen er opfyldt, når du har sendt varerne, inden fristen på fjorten dage er udløbet.

Du betaler de direkte omkostninger for returnering af varerne.

Du hæfter kun for et eventuelt værditab på varerne, når dette værditab skyldes en håndtering, som ikke er nødvendig for at undersøge varens beskaffenhed, egenskaber og funktionalitet.

Online-fortrydelsesformular

Du er også velkommen til at bruge vores kontaktformular til returforsendelser, fortrydelse eller bytte:

Til fortrydelsesformularen