nl

Laddercontrole

Regelmatige controles van ladders - vast of mobiel, of als onderdeel van een te bewaken installatie of als hulpmiddel - zijn verplicht en vallen onder verantwoordelijkheid van de exploitant of de werkgever. Zij worden door bekwame of ter zake kundige personen uitgevoerd, waaraan de voorschriften ter bescherming van de werknemer hoge eisen stellen.

Naast de cursussen, waarin u een deel van de benodigde kwalificaties kunt verkrijgen, biedt HAILO u ook de mogelijkheid, de controles van vaste ladders en klimbeveiligingssystemen of mobiele ladders, trappen en rolsteigers door eigen experts of jarenlange partners te laten uitvoeren.

Omdat dergelijke controles afhankelijk zijn van de aard en het aantal van de controle-objecten, de situaties ter plaatse, de afstand en het benodigde personeel vooraf moeten worden geconcipieerd, doen wij u op aanvraag graag een individueel aanbod, dat rekening houdt met de betreffende voorwaarden.
 

Neem contact met ons op:
Christoph Moll
Hoofd professionele services & nieuwe markten
Tel. +49 (0) 2773 / 82 - 1598
E-Mail: cmoll@hailo.de