• Zakup na rachunek
  • Bezpośrednio od producenta
pl

Polityka prywatności

Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas wizyty na naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności, którą zamieściliśmy pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Administratorem danych osobowych dla tej strony internetowej jest:

HAILO-Werk 
Rudolf Loh GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 8 
D-35708 Haiger

Tel.: +49 2773 82-0
E-Mail: datenschutz@hailo.de

Przedstawiciele: Jörg Lindemann, Rainer Haupt

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Z jednej strony gromadzimy Twoje dane osobowe, ponieważ nam je udostępniasz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane rejestrowane są automatycznie przez nasze systemy IT, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. dane przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godzina odwiedzin na stronie). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wchodzisz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały one zebrane. Może to być nawiązanie kontaktu, wysyłka newslettera lub rozpoczęcie i realizacja transakcji handlowej.

Część danych wykorzystywana jest do tego, aby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) móc bezawaryjnie udostępniać stronę internetową. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Masz prawo w każdej chwili otrzymać bezpłatnie informacje na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możesz zwrócić się do nas w każdej chwili. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Twoje zachowanie podczas jej przeglądania może być analizowane pod względem statystycznym. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości, aby na podstawie zachowania podczas przeglądania stron internetowych zidentyfikować użytkownika. Możesz nie wyrazić zgody na tego typu analizę lub zapobiec jej, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższej Polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się prowadzeniu tego typu analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy cię w niniejszej Polityce prywatności.

Informacje ogólne i obowiązkowe

Informujemy, że w przypadku transmisji danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) mogą występować luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Prawo do sprzeciwu i odwołania

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1a RODO (przetwarzanie danych na podstawie zgody) oraz art. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych). Sprzeciw możesz przesłać w sposób niewymagający zastosowania określonej formy na adres info@hailo.de.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Jeżeli zażądasz od nas bezpośredniego przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi, to nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne. W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do usunięcia danych zastosowanie mają ograniczenia wynikające z par. 34 i 35 BDSG-neu. Ponadto, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG). Wykaz inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Twoje dane będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę lub gdy będzie to konieczne do realizacji zamówienia. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi zlecenia, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i zapewniających ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Wykaz inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz od nas bezpośredniego przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi, to nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy z obowiązkiem zapłaty zostaniesz zobligowany(-a) do przekazania nam swoich danych płatniczych (np. numeru konta w przypadku polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywają się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki zaszyfrowanej komunikacji przekazane nam przez Ciebie dane płatnicze nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat zgromadzonych przez nas Twoich danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania, a w razie potrzeby prawo do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia. W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możesz zwrócić się do nas w każdej chwili na adres podany w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku w stopce redakcyjnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamu.

Inspektor ochrony danych osobowych

Wymagany ustawą inspektor ochrony danych osobowych

W naszym przedsiębiorstwie wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych to:

neto consulting
Münchener Str. 74
83022 Rosenheim
info@neto-consulting.de

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po zakończeniu wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w poszczególnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub co do zasady ją wykluczyć oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może zostać ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane dla przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych, żądanych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one omówione oddzielnie w niniejszej Polityce prywatności.

Pliki dziennika

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • używany system operacyjny
  • URL Referrer
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • czas odpytywania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu jego przetworzenia oraz na wypadek kolejnych zapytań. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Twojej zgody.

Tym samym przetwarzanie dany wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę tę możesz odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam pocztą elektroniczną wiadomość niewymagającą zastosowania określonej formy. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu tego odwołania.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, odwołasz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Niezbędne postanowienia ustawowe – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w związku z tym dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, do której się zarejestrowałeś(-łaś). Podczas rejestracji wymagane jest podanie wszystkich danych obowiązkowych. W przeciwnym razie rejestracja nie może dojść do skutku.

W przypadku ważnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych ze względów technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby Cię o tym poinformować.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz nam pocztą elektroniczną wiadomość niewymagającą zastosowania określonej formy. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu odwołania.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo pozostaniesz zarejestrowany(-a) na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne dla uzasadnienia, sformułowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług lub dokonanie płatności.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zakończeniu realizacji zlecenia lub ustaniu relacji handlowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Newsletter

Jeśli wyraziłeś(-łaś) na to zgodę, będziemy Cię informować o nas i naszych ofertach. Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, potrzebujemy od Ciebie ważnego adresu e-mail, potwierdzenia, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie są zbierane. Podany przez Ciebie adres e-mail będzie przez nas przechowywany w celu wysyłania newslettera. Gdy tylko zrezygnujesz z subskrypcji newslettera, adres ten zostanie usunięty. Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy Twój adres IP i datę rejestracji. Zapis ten służy wyłącznie do udokumentowania naszego uprawnienia. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając link w samym newsletterze lub informując nas o tym, a tym samym odwołasz swoją zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość.

Przekazywanie danych w przypadku zawarcia umowy – sklep internetowy, przedstawiciele handlowi i wysyłka towaru

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy wyraźnie się na to zgodzisz. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, np. do celów reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do urządzenia końcowego użytkownika. Nie są one przypisywane do identyfikatora użytkownika. Ponadto możemy używać Google Analytics do rejestrowania między innymi ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych. Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, BarrowStreet, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookies i nie prowadzi żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych. Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje przez Google skrócony przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiegać zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, iż w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. W ten sposób zainstalowany zostanie plik cookie opt-out, który zapobiegnie gromadzeniu danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniach Google oraz danych o odwiedzających, pochodzących od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Jej dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas przeglądania stron internetowych, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla reklam wyświetlanych między urządzeniami.

Możesz trwale zrezygnować z remarketingu/targetingu między urządzeniami, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google. W tym celu kliknij ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Łączenie zgromadzonych danych na koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz wyrazić lub odwołać względem Google (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są łączone z Twoim kontem Google (np. ponieważ nie posiadasz konta Google lub sprzeciwiasz się ich łączeniu), zbieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Jeśli klikniesz reklamę zamieszczoną przez Google, zapisany zostanie plik cookie w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Tracą one ważność po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords nie można śledzić plików cookie. Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, dzięki którym można by zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony(-a) w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie konwersji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w poszczególnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub co do zasady ją wykluczyć oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może zostać ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych stosujemy funkcję „Google reCAPTCHA” (dalej zwaną „reCAPTCHA”). Jej dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wpisywane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej na stronę internetową. W celach analitycznych reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA prowadzone są całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę nie są informowane o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w chronieniu swojej oferty internetowej przed nieuprawnionym, automatycznym szpiegowaniem oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa używa piksela śledzenia akcji internautów firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę oferenta na skutek kliknięcia reklamy na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i na potrzeby badań rynkowych oraz w celu optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe i nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z własną polityką dotyczącą wykorzystania danych. Pozwala to Facebookowi na wyświetlanie reklam na swoich stronach, jak również poza nim. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji Ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany(-a) na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy Facebooka oparte na użytkowaniu na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices.

Korzystanie z narzędzia Hotjar

Niniejsza witryna na niektórych stronach internetowych korzysta z usługi analizy internetowej Hotjar dostarczanej przez Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. jest spółką europejską z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa)

To narzędzie służy do śledzenia ruchu na stronach internetowych, na których używany jest Hotjar (tzw. mapy cieplne). W ten sposób można, np. stwierdzić, do którego miejsca użytkownik przewija stronę i które przyciski oraz jak często klika. Ponadto za pomocą narzędzia możliwe jest również zbieranie opinii bezpośrednio od użytkowników witryny. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje, dzięki którym nasze strony internetowe mogą być jeszcze szybsze i bardziej przyjazne dla klientów.

Podczas korzystania z tego narzędzia zwracamy szczególną uwagę na ochronę Twoich danych osobowych. Tak więc możemy jedynie prześledzić, które przyciski klikasz, jak odbywa się ruch myszy, jak daleko przewijasz stronę, jaki jest rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) i preferowany język, aby wyświetlać naszą stronę internetową. Obszary stron internetowych, w których wyświetlane są dane osobowe użytkownika lub osób trzecich, są automatycznie ukrywane przez Hotjar i dlatego w żadnym momencie nie można ich prześledzić.

Hotjar daje każdemu użytkownikowi możliwość, aby przy pomocy nagłówka „Do Not Track” uniemożliwić śledzenie przy użyciu narzędzia Hotjar, dzięki czemu nie są rejestrowane żadne dane dotyczące wizyty na danej stronie internetowej. Jest to ustawienie obsługiwane przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe w aktualnych wersjach. W tym celu Twoja przeglądarka internetowa wysyła do Hotjar zapytanie z informacją o dezaktywacji śledzenia danego użytkownika. Jeśli korzystasz z witryn sipgate za pomocą różnych przeglądarek/komputerów, musisz ustawić nagłówek „Do Not Track” oddzielnie dla każdej z tych przeglądarek/komputerów.

Szczegółowe instrukcje wraz z informacjami dla Twojej przeglądarki znajdziesz pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

Dalsze informacje o Hotjar Ltd. oraz o narzędziu Hotjar znajdziesz pod adresem: https://www.hotjar.com

Politykę prywatności Hotjar Ltd. znajdziesz pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy

HubSpot

Na tej stronie internetowej do naszych działań marketingowych online stosujemy HubSpot. HubSpot jest producentem oprogramowania z USA z oddziałem w Irlandii. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, telefon: +353 1 5187500.

Jest to zintegrowane oprogramowanie, którego używamy do pokrycia różnych aspektów naszego marketingu online. Należą do nich między innymi:
marketing elektroniczny (newsletter oraz automatyczny mailing, np. w celu udostępnienia plików do pobrania), Social Media Publishing & Reporting, raportowanie (np. źródła ruchu, dostępu itp.), zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i CRM), strony docelowe i formularze kontaktowe.

Nasza usługa rejestracji pozwala odwiedzającym naszą stronę internetową dowiedzieć się więcej o naszym przedsiębiorstwie, pobrać treści i udostępniać swoje dane kontaktowe oraz inne informacje demograficzne. Informacje te, jak również zawartość naszej strony internetowej, są przechowywane na serwerach naszego partnera w zakresie oprogramowania, firmy HubSpot. Możemy z nich korzystać, aby kontaktować się z odwiedzającymi naszą stronę internetową i ustalać, jakie usługi naszej firmy są dla nich interesujące. Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych. Wszystkie zebrane informacje wykorzystujemy wyłącznie do optymalizacji naszych działań marketingowych.

Ponadto, w celu poprawy doświadczenia użytkownika, na niektórych podstronach naszej strony internetowej korzystamy z usługi czatu na żywo HubSpot „Messages” (okrągła ikona czatu w prawym dolnym rogu ekranu) do wysyłania i odbierania wiadomości. W przypadku zgody i wykorzystania tej funkcji następujące dane przekazane zostają do serwera HubSpot:

  • treść wszystkich wysłanych i otrzymywanych wiadomości na czacie
  • informacje kontekstowe (np. strona, na której czat był używany)
  • opcjonalnie: adres e-mail użytkownika (jeśli został podany przez użytkownika za pośrednictwem funkcji czatu)

Podstawą prawną do korzystania z usług Hubspot jest art. 6 I f RODO - uzasadniony interes. Naszym uzasadnionym interesem do korzystania z tej usługi jest optymalizacja naszych działań marketingowych i poprawa jakości naszych usług na stronie internetowej.

HubSpot posiada certyfikat zgodności z zasadami "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" i podlega certyfikacji TRUSTe's Privacy Seal oraz zasadom "U.S. - Swiss Harbor".

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych firmy HubSpot.
Więcej informacji na temat plików cookie w HubSpot znajdziesz w sekcji Używane i wykorzystywane pliki cookie.

Czat na żywo (pliki czatu)

Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, jak również rejestracji konta klienta, istnieje możliwość interakcji z nami za pośrednictwem czatu na żywo. Aby poprawić doświadczenia użytkownika w naszych aplikacjach, oferujemy Ci komunikację za pośrednictwem usługi czatu na żywo firmy Hubspot. W tym celu przetwarzamy informacje i wiadomości, które nam przesyłasz. W przypadku korzystania z czatu na żywo, widzimy, czy i kiedy przeczytałeś(-łaś) wiadomość. Dzięki temu wiemy, w jaki sposób najłatwiej możemy się z Tobą skontaktować. Prosimy nie udostępniać nam żadnych poufnych informacji lub danych konta za pośrednictwem czatu na żywo. Te dane wprowadzasz do czatu.

W przypadku korzystania z czatu na żywo dane mogą być przetwarzane poza UE. Przy tym podmiot przetwarzający dane podlega zobowiązaniom zgodnym z US/EU Privacy Shield, która zobowiązuje go do pełnego przestrzegania niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych.

Ponieważ wiemy, że przetwarzane dane mogą być Twoimi danymi wrażliwymi, nie przewiduje się przesyłania dokumentów wrażliwych za pośrednictwem czatu.
Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo aktywne jest Twoje konto klienta, aby w razie pytań mieć dostęp do całej historii komunikacji.

Microsoft Advertising

Stosujemy śledzenie konwersji Microsoft Advertising, usługę analizy oferowaną przez Microsoft Corporation. (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; „Microsoft Advertising”). Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Microsoft Advertising i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient Microsoft Advertising otrzymuje inny plik cookie. Dlatego plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów Microsoft Advertising. Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Microsoft Advertising, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Microsoft Advertising poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkowników.
Więcej informacji oraz politykę prywatności Microsoft Advertising można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

(1) Przedsiębiorstwo przetwarzające dane
Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.

(2) Polityka prywatności
Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Microsoft: https://www.microsoft.com/pl-pl/concern/privacy.
Miejscem przetwarzania danych jest Unia Europejska i świat.
Okres przechowywania plików cookie wynosi 30 dni, danych logu 9 lub 18 miesięcy.
Odbiorcą danych jest firma Microsoft i jej przedsiębiorstwa na całym świecie; przekazywanie danych do krajów trzecich następuje na całym świecie.

(3) Cele przetwarzania danych
W celu pomiaru naszych działań reklamowych i umożliwienia ich optymalizacji.

(4) Gromadzone dane
Lista zawiera wszystkie dane, które są gromadzone przez tę usługę lub w ramach korzystania z niej.
Zapytanie użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zapytania, jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę użytkownika.

(5) Podstawa prawna
Poniżej podano podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 1 RODO. Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO (zgoda).

(6) Pozostałe informacje i plik opt-out
Aby zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego dane i ew. uzyskać dalsze informacje oraz ustawić zgody dla Microsoft, należy kliknąć w jeden z poniższych linków.
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=support.microsoft.com&ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dsupport.microsoft.com
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym do serwera YouTube przekazywana jest informacja, które z naszych stron odwiedzasz.

Jeśli jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie YouTube, zezwalasz serwisowi YouTube na przyporządkowanie Twoich zachowań związanych z przeglądaniem stron bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Przy tym do serwera Vimeo przekazywana jest informacja, które z naszych stron odwiedzasz. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany(-a) na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie Vimeo, zezwalasz serwisowi Vimeo na przyporządkowanie Twoich zachowań związanych z przeglądaniem stron bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Nie wykorzystujemy Google Fonts na naszej stronie internetowej. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie wszystkich plików cookie, ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe, dostarczane przez Google, dla ograniczonych funkcji, wyszukiwania dealerów i osadzonych filmów wideo YouTube oraz w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka pobiera wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została wywołana przez Twój adres IP. Czcionki internetowe Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, stosowana jest czcionka standardowa z Twojego komputera.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajdziesz pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Ta witryna korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jej dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Te informacje z reguły przesłane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dostawca strony nie ma wpływu na transmisję tych danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystywane są dane użytkownika, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Integracja znaku jakości Trusted Shop

Aby po złożeniu zamówienia wyświetlić nasz znak jakości Trusted Shops oraz produkty Trusted Shops dla kupujących, z tą stroną internetową zintegrowany jest znak jakości Trusted Shops.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej sprzedaży naszej oferty w kontekście rozważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Znak jakości Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika, który zawiera np. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i operatora wnioskującego (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Te dane dostępu nie są poddawane analizie i są automatycznie nadpisywane najpóźniej po siedmiu dniach od zakończenia Twojej wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, po złożeniu zamówienia zdecydujesz się na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub zarejestrowałeś(-łaś) się już w celu skorzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Tobą a Trusted Shops.

Zakładki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są tak zwane Social Bookmarks (np. dla takich stron, jak Facebook, Instagram, Pinterest czy YouTube). Social Bookmarks to zakładki internetowe, które pozwalają użytkownikom takiej usługi na gromadzenie linków i wiadomości. Są one zintegrowane na naszej stronie internetowej tylko w postaci linku do odpowiednich usług. Po kliknięciu osadzonej grafiki zostaniesz przekierowany(-a) na stronę danego dostawcy, tj. dopiero wówczas informacje o użytkowniku zostaną przekazane danemu dostawcy. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z tych stron internetowych można znaleźć w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dostawców.

Realizacja płatności

Płatności kartą kredytową, szybkie przelewy, giropay i PayPal są realizowane za pośrednictwem BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, posiadającą certyfikat Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dane Twojej karty kredytowej są zbierane i przetwarzane bezpośrednio przez BS PAYONE i nie są przez nas przechowywane.

W przypadku płatności szybkim przelewem, operatora płatności online firmy SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 Monachium, dane do bankowości internetowej (PIN i TAN) wprowadzone przez Ciebie podczas procesu zamawiania w udostępnionym przez SOFORT GmbH formularzu przelewu cyfrowego są przekazywane w formie zaszyfrowanej przez SOFORT GmbH do Twojego banku w celu realizacji przelewu. Twoje dane do bankowości internetowej nie są przechowywane ani przez nas, ani przez SOFORT GmbH.

W przypadku płatności za pomocą PayPal (Europe), S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dane bankowe przekazane przez Ciebie do PayPal zostaną wykorzystane przez PayPal do dokonania płatności. Nie mamy dostępu do tych danych.

Przekazanie Twoich danych płatniczych do odpowiedniego operatora płatności następuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji płatności. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

W zakresie korzystania z wyżej wymienionych usług płatniczych obowiązują warunki handlowe i polityka prywatności poszczególnych dostawców. Zostaniesz o tym poinformowany(-a) oddzielnie przed skorzystaniem z danej usługi.

Politykę prywatności BS PAYONE GmbH znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.payone.com/DE-en/data-protection-regulations

SOFORT GmbH jest częścią Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja). Politykę prywatności znajdziesz pod poniższym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/privacy

Polityka prywatności PayPal dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full