• Zakup na rachunek
  • Bezpośrednio od producenta
pl

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez potrzeby podania przyczyny.

Okres 14 dni rozpoczyna się w dniu, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w fizyczne posiadanie zakupionych towarów.

W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie na adres firmy

HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 8
D-35708 Haiger

NIP EU: DE111796644

E-Mail: customer-service@hailo.de

jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list lub wiadomość elektroniczna) o decyzji Klienta dotyczącej odstąpienia od umowy. W powyższym celu Klient może również skorzystać z zawartego na stronie Sprzedającego formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to konieczne. Zgłoszenie odstąpienia od umowy za pomocą formularza skutkuje natychmiastowym potwierdzeniem tego faktu przez Sprzedającego (np. mailem).

Aby odstąpienie od umowy było ważne, musi ono nastąpić w wyznaczonym w umowie terminie.

Formularza odstąpienia od umowy

W celu dokonania zwrotu, odstąpienia od umowy lub wymiany prosimy również o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego:

Do formularza odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający ma obowiązek zwrotu wszelkich otrzymanych od Klienta płatności łącznie z kosztami przesyłki (z wyjątkiem kosztów wynikających z innej formy transportu, niż ta zaproponowana przez Sprzedającego), bez zwłoki, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy zakupu.

Zwrot płatności za towar następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. Klient nie ponosi żadnych opłat dodatkowych w przypadku zwrotu. Sprzedający może odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu potwierdzającego wysyłkę towaru, w zależności co nastąpi wcześniej.

Przesyłkę zwrotną należy nadać lub przekazać jak najszybciej, maksymalnie w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy zakupu, na adres Sprzedającego lub na [nazwa i pełny adres pocztowy, w przypadku, gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej do odbioru towarów]. Wysyłka musi nastąpić w terminie 14 dni.

Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

Klient odpowiada za ewentualną utratę wartości towaru wyłącznie w przypadku, gdy kontrola zwróconego towaru pod kątem jego natury, właściwości i funkcjonalności towaru wykazała jego niewłaściwe użytkowanie.